- Books

Pan-İslamizm: Osmanlı Devleti Hindistan Müslümanları ve İngiltere (1877-1924) #2020

Pan slamizm Osmanl Devleti Hindistan M sl manlar ve ngiltere T rkler le m nasebetleri XI y zy l n ba lar nda Osmanl lar la XV y zy l n ortalar nda ba layan Hindistan m sl manlar n n Osmanl lar a yak nl lerden itibaren en st seviyeye km t r Hindistan m sl

 • Title: Pan-İslamizm: Osmanlı Devleti Hindistan Müslümanları ve İngiltere (1877-1924)
 • Author: Azmi Özcan
 • ISBN: 9753892411
 • Page: 411
 • Format: Paperback
 • Pan-İslamizm: Osmanlı Devleti Hindistan Müslümanları ve İngiltere (1877-1924) By Azmi Özcan, T rkler le m nasebetleri XI y zy l n ba lar nda, Osmanl lar la XV y zy l n ortalar nda ba layan Hindistan m sl manlar n n Osmanl lar a yak nl 1870 lerden itibaren en st seviyeye km t r Hindistan m sl manlar , Osmanl lar ve Osmanl Devleti nin bek s i in harekete ge mi ler ve 1924 te hil fetin ilgas na kadar ellerinden gelen her t rl fedak rl yapm lard r tT rkler le m nasebetleri XI y zy l n ba lar nda, Osmanl lar la XV y zy l n ortalar nda ba layan Hindistan m sl manlar n n Osmanl lar a yak nl 1870 lerden itibaren en st seviyeye km t r Hindistan m sl manlar , Osmanl lar ve Osmanl Devleti nin bek s i in harekete ge mi ler ve 1924 te hil fetin ilgas na kadar ellerinden gelen her t rl fedak rl yapm lard r te yandan, iki millet aras ndaki tarih , din k lt rel ba lar n yan nda, Hindistan n ayn zamanda bir ngiliz m stemlekesi olmas , aradaki ili kilere siyas bir h viyet de il ve etmi , b ylece i in i ine bir de ngiltere ve ngiliz politikas girmi tir Bu kitapta 1877 1878 Osmanl Rus Sava ndan 93 Harbi T rkiye de hil fetin ilga edildi i 1924 e kadar Hindistan m sl manlar ile Osmanl lar n ili kileri incelenmektedir Bu d nem Panisl mizm diye tan mlanan bir geli menin d nya g ndeminde tart ld bir zaman dilimine rastlar Bu y zden de bir ok tarih i Hindistan Osmanl ili kilerini genel Panisl mizm er evesinde de erlendirmi lerdir Bu er eve ayn zamanda bu al man n da ana temas n olu turmaktad r.

  • BEST EPUB "↠ Pan-İslamizm: Osmanlı Devleti Hindistan Müslümanları ve İngiltere (1877-1924)" || UNLIMITED (MOBI) ✓
   411 Azmi Özcan
  • thumbnail Title: BEST EPUB "↠ Pan-İslamizm: Osmanlı Devleti Hindistan Müslümanları ve İngiltere (1877-1924)" || UNLIMITED (MOBI) ✓
   Posted by:Azmi Özcan
   Published :2020-05-13T14:08:36+00:00

  1 thought on “Pan-İslamizm: Osmanlı Devleti Hindistan Müslümanları ve İngiltere (1877-1924)

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *