- Books

Ashab-ı Kehfimiz #2020

Ashab Kehfimiz mer Seyfeddin k sa s ren hayat nda kab na s maz zek s ve mill heyecan yla pek ok hik ye yazm t r Bunlardan sosyal siyas tarih a k ve aile hayat m za ait olanlar ayr kitaplarda toplad m z gibi ga

 • Title: Ashab-ı Kehfimiz
 • Author: Ömer Seyfettin
 • ISBN: 9756420111
 • Page: 305
 • Format: Paperback
 • Ashab-ı Kehfimiz By Ömer Seyfettin, mer Seyfeddin k sa s ren hayat nda, kab na s maz zek s ve mill heyecan yla pek ok hik ye yazm t r Bunlardan sosyal, siyas , tarih , a k ve aile hayat m za ait olanlar ayr kitaplarda toplad m z gibi gaflet hik yelerini de bu kitapta toplad k a da edebiyat m z n bu ilgi ekici hik yelerinde toplumumuzun her t rl gaflet ve aptall klar da ele tirmi tir Ashab mer Seyfeddin k sa s ren hayat nda, kab na s maz zek s ve mill heyecan yla pek ok hik ye yazm t r Bunlardan sosyal, siyas , tarih , a k ve aile hayat m za ait olanlar ayr kitaplarda toplad m z gibi gaflet hik yelerini de bu kitapta toplad k a da edebiyat m z n bu ilgi ekici hik yelerinde toplumumuzun her t rl gaflet ve aptall klar da ele tirmi tir Ashab Kehfimiz mer Seyfeddin in sa l nda roman ad yla yay nlad eserlerinden biridir 1918 ve II Me rutiyet d neminde kozmopolit ailelerin mill uurdan mahrum hallerini anlat r Bundan ba ka kitaptaki teki hik yelerde, yazar m z n zengin g zlemleriyle zek s n n dikkatinden ka mayan toplumumuza ait her t rl gaflet ve yanl l klar anlat lmaktad r.Yaln z mill gafletleri de il, ayn zamanda sosyal, din , ailev ve a k hayat yla ilgili gafletlerle tuhafl klar da sergileyen bu kitaptaki hik yelerde, mer Seyfeddin e zg ironi ve h z nl bir mizah anlat m da dikkati eker Bu bak mdan Ashab Kehfimiz de yer alan Kurba a Duas , Keramet, Yemin, T t n ve benzeri hik yeleri tekrar tekrar okuyacaks n z Bunlar a da edebiyat m zda unutulmaz bir yere sahiptir.

  • [AZW] ↠ Free Download ✓ Ashab-ı Kehfimiz : by Ömer Seyfettin ↠
   305 Ömer Seyfettin
  • thumbnail Title: [AZW] ↠ Free Download ✓ Ashab-ı Kehfimiz : by Ömer Seyfettin ↠
   Posted by:Ömer Seyfettin
   Published :2020-02-17T07:59:33+00:00

  1 thought on “Ashab-ı Kehfimiz

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *