- Books

Opsada Crkve Sv. Spasa #2020

Opsada Crkve Sv Spasa Poetika Gorana Petrovi a ne pripada magijskom realizmu ni modernom piscu tako bliskom savremenom izbirljivom itaocu ve literaturi visokog ranga retkoj i autenti noj Jezi ki izbru ena stilski origi

 • Title: Opsada Crkve Sv. Spasa
 • Author: Goran Petrović
 • ISBN: 9788633115407
 • Page: 205
 • Format: Hardcover
 • Opsada Crkve Sv. Spasa By Goran Petrović, Poetika Gorana Petrovi a ne pripada magijskom realizmu, ni modernom piscu tako bliskom savremenom, izbirljivom itaocu ve literaturi visokog ranga, retkoj i autenti noj Jezi ki izbru ena, stilski originalna, pitka, zavodljiva, bez avova fascinantne ma te Slojevita, dobro promi ljena, mudra i otkrivala ka Ona glatko spaja arhai ni srednji vek i doga aje iji smo svePoetika Gorana Petrovi a ne pripada magijskom realizmu, ni modernom piscu tako bliskom savremenom, izbirljivom itaocu ve literaturi visokog ranga, retkoj i autenti noj Jezi ki izbru ena, stilski originalna, pitka, zavodljiva, bez avova fascinantne ma te Slojevita, dobro promi ljena, mudra i otkrivala ka Ona glatko spaja arhai ni srednji vek i doga aje iji smo svedoci, istorijske injenice i paralelni svet, morbidne groteske i poeziju ivljenja kroz san, horizontalne i vertikalne meridijane globalnog sistema egzistencije, istorijske lomove i ljudske sudbine Stavljaju i prelepu i u u srce i koren romana, i posmatraju i kroz Savine prozore na daljinu, u pro lost i sada, autor je kompleksno zgusnuo vekove bitisanja Srba u pe ani sat vremena, koji neumitno oti e Roman se ita u dahu Mo an je u snazi re i, lepoti slika, otkrivala koj ma ti, smelim idejama, istinitoj misli Kako bi rekla Vird inija Vulf Bogata je to trpeza i a je dobila sebi dostojnog pesnika, istorija smelog tuma a, a italac neobi nu knjigu koju je nezahvalno nazvati samo romanom.

  • BEST MOBI "ê Opsada Crkve Sv. Spasa" || DOWNLOAD (EPUB) ☆
   205 Goran Petrović
  • thumbnail Title: BEST MOBI "ê Opsada Crkve Sv. Spasa" || DOWNLOAD (EPUB) ☆
   Posted by:Goran Petrović
   Published :2020-02-19T01:17:03+00:00

  1 thought on “Opsada Crkve Sv. Spasa

  1. Obi no ne volim knjige u kojima ima previ e razmahivanja pisca svojim spisateljskim darom Mislim da je ,,Opsada Crkve Sv Spasa mogao da bude sjajan roman da se autor nije rasplinuo i re io da svojoj bujnoj ma ti da odu ka ovako je to roman koji ima sjajne delove Sve to je bilo zanimljivo u romanu do kraja se pretvorilo u niz predvidivosti koji itanje pretvara u i ekivanje kona nog kraja Ne mogu da ka em da mi se knjiga nije dopala, jer me je zapravo razo arala svojim razvojem o ekivala sam vi e [...]

  2. Nekome ko se sa magi nim realizmom upoznao preko ju noameri ke knji evnosti ovo je bilo takvo navla enje tokom itavog itanja Ma da li mi se svi a Ma ne mogu ja ovo, nije ovo Ljosa Ali nije lo e I tako itav roman I onda je do ao kraj romana I onda je do la spoznaja da u moru na e knji evnosti koja se uvijek vrti oko nekih ratova, potla enosti i ludila, do ao roman koji je, taj meni drag anr, iznio ne obrukav i se Prvo, da Na po etku mi se nije svi alo jer a imala sam osje aj da je lo plagijat Ljo [...]

  3. Odu evljena sam Po teno je zaslu ila svoje mesto me u pedeset najlep ih dela moderne svetske i srpske knji evnosti, tampanih povodom veka postojanja Politike Pisac nas od samog po etka vodi stazama snova i vremena, upoznaje nas sa razli itim pogledima na ono to smatramo javom, obja njava kako se ti pogledi krive i udaljavaju od eljenih okvira kao posledica unutra njih promena kojima smo toliko podlo ni i koliko te promene rukovode na im delima i ivotom uop te, koliko nam mute ili bistre vidike K [...]

  4. Aunque el lenguaje y las figuras ret ricas son fascinantes algo que, luego de tres libros le dos puedo afirmar es una marca registrada de Petrovi , me da la impresi n de que en El cerco de la iglesia de la Santa Salvaci n se engolosina m s de lo necesario con las an cdotas que forman su columna vertebral No obstante, es un libro muy disfrutable, con varios tesoros metaf ricos que quedar n resonando en la cabeza del lector hasta invadir tal vez la sustancia de algunos sue os.

  5. Ovo je zaista predivna knjiga Masta pisca i istorija se tako preplicu da ne znas gde se zavrsava jedna a pocinje druga Slike koje nam pisac docarava su tako plasticne, opipljive i imate utisak da ako samo pruzite ruke dodirnucete ih Prosto ne mozete a da ne poverujete da je manastir lebdeo u vazduhu kao cardak ni na nebu ni na zemlji Ako do sada niste verovali u bajke, citajuci ovu knjigu vi jednostavno morate da poverujete u njih Srecna sam i ponosna sto je jezik kojim je napisana ova knjiga mo [...]

  6. Al principio un poco pesado, pero ya que uno le agarra la onda se pone muy interesante El asedio con armas muy m gicas y raras, y la defensa que requiere m nimamente lo mismo recomiendo

  7. Ne volim ja te Pavi evske fazone ali dobra je ideja Ali, ne volim ja te Pavi evske fazone Iako su bolji nego kod Pavi a.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *