- Books

Ten obcy #2020

Ten obcy Niespodziewanie wyspa sta a si terenem zdarze kt re ka de z czworga zapami ta o na d ugo a mo e zapami ta na ca e ycie Zacz o si to jedenastego lipca we wtorek w dzie d d ysty i ch odny gdy czw

 • Title: Ten obcy
 • Author: Irena Jurgielewiczowa
 • ISBN: 9788310114358
 • Page: 391
 • Format: None
 • Ten obcy By Irena Jurgielewiczowa, Niespodziewanie wyspa sta a si terenem zdarze , kt re ka de z czworga zapami ta o na d ugo, a mo e zapami ta na ca e ycie Zacz o si to jedenastego lipca, we wtorek, w dzie d d ysty i ch odny , gdy czw rka przyjaci znalaz a na wyspie pi cego pod leszczyn Zenka Kim naprawd by ten ch opak

  • [↠ Ten obcy || ↠ PDF Read by ↠ Irena Jurgielewiczowa]
   391 Irena Jurgielewiczowa
  • thumbnail Title: [↠ Ten obcy || ↠ PDF Read by ↠ Irena Jurgielewiczowa]
   Posted by:Irena Jurgielewiczowa
   Published :2020-01-20T00:47:35+00:00

  1 thought on “Ten obcy

  1. 4.5 5.0 Ten Obcy to do wa na ksi ka mojego dzieci stwa oceniam j dzisiaj Decyduj si zatem na skal w odniesieniu do tera niejszego odczytania, ale i to nie jest atwe Nie wiadomo bowiem do ko ca, czy ocenia t ksi k jako czytad o, czy mo e potraktowa jako ambitniejsze dzie o w ko cu kanon lektur szkolnych W przypadku pierwszym dosta aby cztery, w przypadku drugim wi cej Ale do rzeczy Ten Obcy to historia rozgrywaj ca si podczas wakacji w Olszynach Czworo dzieci Pestka, Ula, Julek i Marian, organizu [...]

  2. Story about growing up Main characters are Marian Pietrzyk, Julek Miler, Pestka Ubysz wn and Ula Zalewska During vacation in small village they have a secret meeting place on an island on the river There the girls find Zenek, a teenager tired, hungry and in dirty clothes Ula notices that he has wound on leg and a fever The boy said only that he got to the village hitchaking and he plans to go further to the place where his uncle works by building the bridge The leg was cured by Ula s father, who [...]

  3. Ula Ula Al secondo piano della casa del dottore, un sassolino colpisce la finestra di Ula lui il ragazzo misterioso che si nasconde nell isola segreta sul fiume dove Ula va a giocare con Pesca, Mariano Lei gli ha lasciato di nascosto da mangiare per giorni, e ora venuto a chiamarla Ula sei l unica ragazza al mondo per me Spero che dica cos perch l ho letto quarantanni fa.

  4. Jest to bardzo interesuj ca ksi ka dla m odzie y Przygody bohater w s interesuj ce i napewno dla m odych osb b bardzo wa ne Bohaterzy to grupa ch opc w i dziewczynek w r nych wiekach, o r nych zaintersowaniach i o bardzo zr nicowanym yciu domowym Po koniec ksi ki czujemy, e znamy dobrze ka dego z nich.

  5. Jedna z najukocha szych ksi ek mojego dzieci stwa do kt rej powraca am niezliczon ilo razy i do kt rej mam szczeg lny sentyment Bohaterowie tej powie ci cz sto nawiedzaj mnie nawet teraz po tylu latach, ot jak mocno si z nimi zwi za am Ksi ka ta wywar a na mnie ogromne wra enie gdy przeczyta am j po raz pierwszy, i my l e ju zawsze pozostanie jedn z moich ulubionych.

  6. Ten obcy and its semi sequel Inna read them for school but ended up rather liking Especially the first one I remember it as very engaging and its characters as vivid and interesting As a teenager it worked for me, not sure how I d judge it now

  7. Czytanie tego by o katorg Nudna, md a ksi ka, kt r wpisano na list lektur szkolnych Zdecydowanie nie polecam.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *